Vítejte na stránkách


Motto:


A ti, kteří by měli křesat jiskry
a vrhat blesky, strkají hlavy do
chomoutu bohatství a popularity.

Popis


Nové poznatky o starozákonních událostech.


 1. Člověk není výsledkem evolučního procesu.

 2.  
 3. Bible je uzavřená soustava racionálních informací.

  Starý zákon není souborem bájí starých Hebrejů.

  (Starý a Nový zákon nelze oddělovat).

 4.  
 5. BŮH a Hospodin, Bůh otců, jsou dvě různé osobnosti.

  Hospodin, Bůh otců, je andělem BOHA VESMÍRU.

  Na jeho příkaz založil planetu Zemi a stvořil člověka.

 6.  
 7. Ježíš je Hospodin, Bůh otců.

  Přišel do našeho světa jako člověk, aby lidem, které stvořil,

  ukázal cestu z koloběhu neustálého rození a smrti.

 8.  
 9. Současná forma pozemského života je pouze

  přechodným stavem.

  (Jde o ochranu kosmického společenství).

  Později bude nahrazena časově neomezeným životem.

 10.  
 11. Pro člověka není vstup do vesmíru otázkou

  techniky, ale filozofie.

  Průvodcem posledního období vývoje je Nový zákon.ZÁVĚRY VYTVOŘENÉ NA ZÁKLADĚ ROZBORU
STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA